HEYHEYHEY! 番組オープニング

■制作広告会社 :
■制作会社 :
■作業箇所 :

歌番組 HEYHEYHEY! とスヌーピーがコラボ。